Executive Health Program Preventief

“Leading by example” 

Een vitale leidinggevende is van groot belang om de organisatie, het team en de medewerkers in hun kracht te zetten. Persoonlijk leiderschap is een belangrijk onderdeel in dit programma, in combinatie met het bevorderen van de eigen vitaliteit.
Het Executive Health Program is een uniek programma in Nederland, dat op basis van wetenschappelijke inzichten de link legt tussen vitaliteit en de prestaties van leidinggevenden, aan wie vandaag de dag hoge eisen worden gesteld.
Highperformers binnen een organisatie staan voor steeds grotere uitdagingen. Het bewerkstelligen van veranderingen, verbeteren van inzetbaarheid, het halen van targets en voldoen aan compliance zijn enkele factoren waar ze regelmatig mee te maken kan krijgen. Tegenwoordig kan gesteld worden dat op hoog niveau presteren en een hoge werkdruk hand in hand in gaan, wat een negatief effect kan hebben op de mentale en fysieke gesteldheid.

Hoe zorg je ervoor dat je de rol van manager, inspirator en coach van je team met volle overgave kan blijven vervullen?

Inhoud van het programma

In dit traject wordt je gedurende 12 maanden persoonlijk begeleidt op het gebied van fysieke- en mentale gesteldheid.  

  • De start is een Preventief Medisch Onderzoek en vragenlijst om een 0-meting te bepalen. Deze 0-meting is jouw startpunt van het programma. Er worden doelen gesteld en een plan van aanpak gemaakt om samen het maximale resultaat te behalen. Op basis van de resultaten van het PMO voorziet SlimSupport je van advies om energiek en scherp te worden of te blijven. 
  • Je krijgt 24/7 online support en 6 live coachgesprekken met een professional. Hiernaast twee masterclasses over voeding en sporten met een hartslagmeter om zo effectief mogelijk aan de slag te gaan. 
  • Na 6 maanden wordt er een tussentijdse meting uitgevoerd om te bepalen welke stappen er al zijn gemaakt. Op basis hiervan wordt het programma verder op maat aangepast en jouw doelen aangescherpt. 
  • Na 12 maanden wordt het programma afgesloten met de eindmeting. Doormiddel van het Preventief Medisch Onderzoek en de vragenlijst kunnen we exact zien welke groei je hebt doorgemaakt in de afgelopen 12 maanden en welke resultaten zijn behaald. 
  • Er wordt advies gegeven voor de komende periode en er wordt samen met je gekeken naar een eventueel vervolgtraject. 

Preventief Medisch Onderzoek 

Het PMO brengt de vitaliteit, de leefstijl en de fysieke en psychische gezondheid in kaart.

Het PMO bestaat uit twee onderdelen die door het team van SlimSupport worden uitgevoerd:

  1. Fysiek onderzoek
  1. Vragenlijst onderzoek

Voor wie? 

Voor ondernemers, directieleden en topmanagers, die geïnspireerd willen worden vanuit de nieuwe wetenschap van high performance biologie:

Comprehensive Customized Dedicated 

En voor hen die samen stappen willen maken met vitaliteit en persoonlijk leiderschap bijdragend aan de uitdagingen van de organisatie. 

Maak een afspraak

Bent u nieuwsgierig geworden naar wat SlimSupport kan doen voor uw gezondheid? Neem dan contact met ons op via het e-mailformulier of bel ons op 073 2032058.

CONTACT