Re-integratie

Het re-integratieprogramma richt zich op het zo snel mogelijk weer in het werkproces laten terugkeren van uitgevallen werknemers. Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werk gerelateerde klachten. In de helft van die gevallen is werkdruk de boosdoener. Het re-integratieprogramma zorgt ervoor dat uitgevallen werknemers snel weer fit en gemotiveerd inzetbaar zijn. De kenmerkende aanpak van SlimSupport helpt langdurig verzuim te voorkomen en de kans op recidive en terugval te verkleinen.

  • Programma duurt 26 weken
  • Deelnemers sporten 3x per week waarvan 1x onder begeleiding van SlimSupport tijdens de coachngsdag.
  • De wekelijkse coachingsdag bestaat uit:

09.30-10.00     ontvangst en weging
10.00-11.00     wandeling
11.00-11.15     koffiepauze
11.15-12.15     persoonlijke cardio en krachttraining
12.15-13.30     lunch
13.30-14.30     sport en spel

Gedurende deze dag is er ook een persoonlijk coaching gesprek

Plan van aanpak

Het programma start altijd met een intakegesprek en een gezondheidstest: de SlimSupport HealthCheck. Deze nemen we bij iedere deelnemer individueel af. Op basis van de bevindingen uit het intakegesprek en de HealthCheck stellen we een plan van aanpak op om de conditie van mensen gericht te verbeteren. Activiteiten in groepsverband kunnen hier deel van uitmaken, maar ook een individueel programma met voedings- en bewegingsadviezen. Geen mens is immers hetzelfde. 

Bepalen werkelijke lichaamsleeftijd

De leeftijdsanalyse is een belangrijk onderdeel van de SlimSupport HealthCheck. Hierbij wordt in feite iemands werkelijke lichaamsleeftijd bepaald. De test duurt 60 minuten. Voor deelnemers is de uitkomst van een leeftijdsanalyse vaak een motivatie om direct hun leefstijl aan te passen.

Aan de slag

Op basis van de SlimSupport HealthCheck stellen we voor elke deelnemer een persoonlijk programma op. Dit bestaat altijd uit een bewegingsplan en een voedingsprogramma. Samen met de SlimSupport coach werken deelnemers hiermee gericht aan het verbeteren van hun levensstijl. 

Bewegingsplan: 
Trainen op hartslag, verantwoord en doelgericht

Op basis van het individuele programma gaan we met deelnemers aan de slag. Om doelgericht de conditie te verbeteren en te zorgen voor optimale vetverbranding wordt altijd getraind met een hartslagmeter. Hierdoor minimaliseren we ook de kans op overbelasting en blessures. Vorderingen zijn op deze manier ook goed bij te houden en we kunnen gericht bijsturen. Het bewegingsplan gaat ervan uit dat deelnemers 3 keer per week sporten met een trainingsschema van de SlimSupport coaches.
Dit hoeft niet in groepsverband of bij een vereniging, maar kan ook door bijvoorbeeld wandelen of oefeningen bereikt worden. Hierin wordt samen met de deelnemer gekeken welke vorm het best bij hem of haar past. 

Praktisch voedingsplan

Het voedingsplan zorgt ervoor dat deelnemers dagelijks alle belangrijke voedingsstoffen binnen krijgen. Het voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum en is zo opgesteld dat mensen zich niet in vreemde bochten hoeven te wringen. De ingrediënten zijn bijvoorbeeld bij elke supermarkt te krijgen. Bovendien kan het hele gezin gewoon mee-eten. Ook kunnen we een partnerprogramma opstellen als deelnemers thuis graag met z’n tweeën hun gewicht en gezondheid willen verbeteren.

De opbouw van het ‘Preventieprogramma’:

Het totale programma van SlimSupport duurt minimaal 13 weken. Deelnemers sporten zelf 3 keer per week, met een trainingsschema van de SlimSupport coaches. Daarnaast komen ze de eerste 13 weken elke week naar de SlimSupport coach voor een coachingssgesprek van 20 minuten. Het programma kan uitgebreid worden naar 26 weken waarin dan nog 6 keer coaching plaatsvindt. De coaching bestaat steevast uit het volgende : Uitlezen hartslagmeter, wegen, uitreiken nieuw voedingsplan, bespreken vorderingen vitaliteit en/of gewicht en coaching op het bereiken van de doelen, aanpassen trainingsplan.

Hertest en eindtest

Na 13 weken nemen we bij elke deelnemer opnieuw een HealthCheck af. Na 26 weken, doen we dit nog een keer. Zo wordt precies zichtbaar welke vorderingen deelnemers maken. En mocht tijdens de tussentest blijken dat het ingezette traject niet voldoende effectief is, dan kunnen we direct bijsturen. De resultaten zijn voor deelnemers doorgaans een stimulans om op de goede weg door te gaan. Na 52 weken nemen we wederom een test af om te kijken of de resultaten blijvend zijn. 

Direct klaar voor de start

Iedere deelnemer aan het programma van SlimSupport krijgt:

  • het werkboek ‘Educatie, bewustmaking, motivatie, mentale kracht’
  • voedingsplan (eventueel voor de partner)
  • een persoonlijke informatiemap
  • de resultaten van zijn/haar HealthCheck
  • een tube om thuis mee te trainen
  • een hartslagmeter

Hiermee hebben mensen direct alles in huis om doelgericht aan de slag te gaan. Gezond en vol vertrouwen. Thuis en op hun werk.